İSG POLİTİKASI

İSG POLİTİKASI

Üst yönetim tarafından onaylanmış, tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini, sağlık ve güvenlik performansını geliştirme karar ve iradesini açıkça ortaya koyan aşağıdaki iş sağlığı ve güvenliği politikası hazırlanmıştır:
“MEGAM Tekstil olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. MEGAM Tekstil Boya San. Tic. Ve Ltd. Şti için faaliyet gösterdiği alanda İş Sağlığı ve Güvenliği ( İSG ) birinci öncelikte olup,
” Hiçbir iş, emniyet ve sağlık tedbirlerini almadan yapılacak kadar acil değildir! ” sloganı ile bu anlayışını ifade eder.
Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.
Bu doğrultuda;

  • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi, MEGAM Tekstilin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz. “Yönetim Kurulu”.