Atık Su Arıtma

Arıtmamız çevre bakanlığı laboratuvarlarında kalite testlerinden geçirilerek denetlenmektedir. Atıkların çevreye etkileri kontrol altında tutularak en aza indirilmesi sağlanır.